en

French Village- Bana Hills

+Nhận bàn giao từ tập đoàn Accor và tiếp tục set up tiêu chuẩn thương hiệu Mercue của Accor tại dự án

+Review tiêu chuẩn Mercue của tập đoàn Accor trong quá trình hoàn thiện dự án

+Set up bộ máy hoạt động của French Village cho đến lúc khai trương