en

Tư vấn kỹ thuật Du lịch, Khách sạn

+Tư vấn tiêu chuẩn kỹ thuật về Du lịch trong thiết kế xây dựng khu du lịch, Khách sạn (Không bao gồm kỹ thuật xây dựng cơ bản trong Xây dựng dân dụng và công nghiệp)     

+Tiêu chuẩn Kỹ thuật xây dựng khu du lịch, khu nghỉ mát sinh thái.v.v…theo tiêu chuẩn Emerald hoặc các tiêu chuẩn Quốc tế khác phù hợp với điều kiện của dự án